Lege-informazioa
LASTER
Lege-informazioa

Sozietatearen izena: Begihandi Kultur Elkartea
Izen komertziala: Getxophoto Nazioarteko Irudi Jaialdia
Helbide soziala: Amezti 6, 5º-5º, 48991 Getxo, Bizkaia
IFK: G–95392783
E–posta: info@getxophoto.com
Domeinu-izena: getxophoto.com

Xedea

Zerbitzu-emaileak, webgunearen arduradunak, dokumentu hau jartzen du erabiltzaileen eskura, Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (LSSI-CE) ezarritako betebeharrak betetzeko, bai eta webgunearen erabiltzaile guztiei webgunearen erabilera-baldintzei buruzko informazioa emateko ere. Webgune honetara sartzen den pertsona orok bere gain hartzen du erabiltzaile-papera, eta konpromisoa hartzen du hemen ezarritako xedapenak zorrotz bete eta betetzeko, bai eta aplikagarri den beste edozein lege-xedapen betetzeko ere. Zerbitzu-emaileak beretzat gordetzen du webgunean ager daitekeen edozein informazio aldatzeko eskubidea, betebehar horiek aurrez jakinarazi edo erabiltzaileei jakinarazteko betebeharrik gabe, eta zerbitzu-emailearen webgunean argitaratzea nahikotzat joko da.

Erantzukizuna

Zerbitzu-emaileak ez du inolako erantzukizunik izango bere webgunean argitaratutako informaziotik eratorrita, baldin eta informazio hori ez den beste hirugarren batek manipulatu edo sartu badu. Bezeroaren webgunetik, baliteke hirugarren webguneetako edukietara bideratzea. Zerbitzu-emaileak ezin dituenez beti kontrolatu hirugarrenek beren webguneetan sartutako edukiak, ez du inolako erantzukizunik hartzen eduki horiekiko. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak adierazten du berehala kenduko duela estatuko edo nazioarteko legediaren, moralaren edo ordena publikoaren aurkako edozein eduki, eta berehala kenduko duela webgune horretara birbideratzea, eta agintari eskudunei jakinaraziko diela zer eduki den. Zerbitzu-emailea ez da arduratzen foroetan, txatetan, blog-sorgailuetan, iruzkinetan, sare sozialetan edo hirugarrenek edukiak modu independentean zerbitzu-emailearen web-orrian argitaratzeko aukera ematen duen beste edozein bitartekotan gordetako informazioaz eta edukiez, baina ez mugatzailez. Hala ere, SSI-CE legearen 11. eta 16. artikuluak: zerbitzu-emailea erabiltzaile, agintari eta segurtasun-indar guztien eskura jartzen da, eta modu aktiboan laguntzen du estatuko edo nazioarteko legedian, hirugarrenen eskubideetan edo moral eta ordena publikoan eragina izan dezaketen edukiak erretiratzen edo, hala badagokio, blokeatzen. Erabiltzaileak uste badu webgunean badela sailkapen hori egin dezakeen edukiren bat, mesedez, jakinarazi berehala webgunearen administratzaileari. Webgune hau berrikusi eta probatu egin da behar bezala funtziona dezan. Printzipioz, urteko 365 egunetan, eguneko 24 orduetan, behar bezala funtzionatzen dela berma daiteke. Hala ere, zerbitzu-emaileak ez du baztertzen programazio-akats batzuk egotea, edo ezinbesteko kausak, hondamendi naturalak, grebak edo web-orrira sartzea ezinezko egiten duten antzeko inguruabarrak gertatzea.

Datu pertsonalen babesa

Zerbitzu-emailea erabat konprometituta dago datu pertsonalak babesteko Espainiako araudia betetzearekin, eta ezarritako betebeharrak osorik beteko dituela bermatzen du, bai eta Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Legearen (DBLO) 9. artikulua eta DBLO garatzeko erregelamendua.

Zerbitzu-emaileak erabiltzaileen esku jartzen du erakundearen pribatutasun-politika, eta erabiltzaileei honako alderdi hauen berri ematen die:

–Tratamenduaren arduradunaren datuak

–Tratatutako datuak

–Biltegiratzen diren fitxategia

–Tratamenduaren helburua

–Nahitaez eman behar diren edo ez, bai eta zer ondorio dituen ere, eman ezean

–Erabiltzaile guztiek dituzten eskubideei eta eskubide horiek erabiltzeko prozedurari buruz

Jabetza intelektuala/industriala

Webgunea, bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionamendurako beharrezkoak diren gainerako elementuak barne hartuta, zerbitzu-emailearen jabetzakoak dira diseinuak, logotipoak, testuak eta/edo grafikoak, eta, hala badagokio, egileen berariazko lizentzia edo baimena du. Webguneko eduki guztiak behar bezala babestuta daude jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiaren bidez, bai eta dagozkien erregistro publikoetan inskribatuta ere.

Zertarako erabiliko diren alde batera utzita, guztiz edo partzialki erreproduzitzeko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko, zerbitzu-emaileak aldez aurretik idatzizko baimena eman behar du. Zerbitzu-emaileak aldez aurretik baimendu gabeko edozein erabilera egilearen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideen ez-betetze larritzat joko da.

Zerbitzu-emaileaz kanpoko diseinu, logotipo, testu eta/edo grafikoak, webgunean ager daitezkeenak, beren jabeenak dira, eta beren gain hartzen dute horiei buruz sor daitezkeen eztabaiden erantzukizuna. Nolanahi ere, zerbitzu-emaileak aldez aurreko berariazko baimena du.

Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa

Webgune honekin edo bertan garatzen diren jarduerekin zerikusia duten eztabaida edo auzi guztiak ebazteko, Espainiako legeria aplikatuko da, eta alderdiak legeria horren mende jarriko dira berariaz. Bizkaiko epaitegiek izango dute webgunearen erabilerarekin zerikusia duten edo horretatik eratorritako gatazka guztiak ebazteko eskumena.

Erabilera-terminoak

–Debekatuta dago eskatu gabeko posta masiboa edo eskatu gabeko posta (Spam) web honetan erabilitako posta elektronikoko kontuetara bidaltzea.

–Debekatuta dago webgune hau helburu komertzialekin edo desegokiro erabiltzea, bere helburuaren arabera.

–Erabiltzailea ezin izango da webgunera sartu eskainitako zerbitzuak eta/edo informazioa kaltetu, hondatu, baliogabetu edo gehiegi kargatzeko moduan.

Pribatutasun-politika

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, Begihandi Kultur Elkarteak honako hau jakinarazten du:

–Aipatutako Legearen 5. artikuluaren arabera, jakinarazten da inprimakietan sartutako datuak fitxategi automatizatu batean biltegiratuko direla. Fitxategi hori Begihandi Kultur Elkartearena da, eta araudiak eskatzen dituen segurtasun-neurriak bermatzen ditu.

–Erabiltzaileak baimen espresua, askea, informatua eta zalantzarik gabea ematen du getxophoto.com webguneak bere datuak bildu eta tratatzeko, eta ezin izango die datu horiek saldu edo laga getxophoto.com antolakundeaz kanpoko hirugarrenei. Datu horien tratamenduaren helburua getxophoto.com-eko zerbitzu propioei buruzko nobedadeen, albiste-buletinen eta publizitatearen berri ematea da.

–Datuak formulariotik jasotzen direnean, eta ez beste eremu ireki batetik, kontaktu elektroniko gisa, gutxienez izartxo batekin markatutako eremuak aurkeztu beharko dira; bestela, Begihandi Kultur Elkarteak ezingo du onartu edo kudeatu ezarritako zerrenda betetzea.

–Begihandi Kultur Elkartea fitxategien erantzulea da, eta konpromisoa hartzen du datuak beste helburu baterako ez erabiltzeko, eta datuak hirugarrenei legez kontra ez lagatzeko. Halaber, konpromisoa hartzen du bere datuak isilpean tratatzeko, eta baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko beharrezkoak diren neurri teknikoak, antolamenduzkoak eta segurtasunekoak aplikatzeko, datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera.

–Erabiltzaileek erantzungo dute emandako datuak egiazkoak direla, eta Begihandi Kultur Elkarteak eskubidea izango du erregistratutako zerbitzuetatik kanpo uzteko datu faltsuak edo okerrak eman dituzten erabiltzaile guztiak, hargatik eragotzi gabe zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzak.

–Guneak une oro ematen dizkio erabiltzaileari datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak, abenduaren 13ko 15/99 Lege Organikoan eta Segurtasun Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Horretarako, erabiltzaileak NANaren kopia bat bidali beharko du info@getxophoto.com helbidera.

–Datu pertsonalak edo profesionalak datu-base honetan sartzen dituen erabiltzaileak berariaz eta zalantzarik gabe onartzen du getxophoto.com webguneak komunikazioak jasotzeko aukera. Komunikazio komertzialak jaso nahi ez badira, buletineko “Baja eman” atalean baja eman ahal izango da.